Polityka

Minister odpowiada na interpelację

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedział na interpelację poselską posłów Jarosława Sachajko i Pawła Szramki dotyczącej działań podejmowanych przez Pełnomocnika Ministra Rolnictwa ds Ochrony Zwierząt. Odpowiedź jak i interpelację można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16290