Felinologia Kynologia Polityka

500+ na psa i kota!

Mało kto wie, że to ostatnie dni na złożenie wniosków na dofinansowanie dla posiadaczy zwierzaków. Ubiegać się można o pomoc w opłaceniu niektórych zabiegów weterynaryjnych.

Program „500 plus dla psa i kota” jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania zwierząt, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia im odpowiedniej opieki weterynaryjnej.

Terminy składania wniosków są ustalane indywidualnie przez odpowiednie samorządy, jednak większość z nich, jako datę graniczną ustanowiła ostatni dzień listopada 2023. Czasu więc już jest niewiele!

Kilka kluczowych danych na temat programu:

  1. Głównym celem programu jest zmniejszenie finansowych obciążeń właścicieli zwierząt z powodu drogich, a koniecznych, zabiegów weterynaryjnych. Program w ten sposób promuje odpowiedzialne posiadanie zwierząt.
  2. Zakłada finansowanie całkowite lub częściowe wybranych zabiegów weterynaryjnych. Zakres wsparcia zależy od samorządu i obejmować może od podstawowych zabiegów dobrostanowych, jak szczepienia czy czipowanie, przez wsparcie sterylizacji, aż po leczenie chorób czy urazów.
  3. Aby stać się beneficjentem programu, należy spełnić określone przez samorząd kryteria. Te również zależą od lokalnych władz i ich priorytetów. W zależności od rejonu wymagania mogą obejmować status społeczny czy dochód lub bycie rodziną wielodzietną.
  4. Zainteresowani właściciele razem z wnioskiem muszą złożyć inne wymagane dokumenty dotyczące zwierzęcia (dowód rejestracji, dokumentację weterynaryjną) oraz dotyczących spełnienia ewentualnych kryteriów wymaganych przez samorząd.
  5. Program może być finansowany z różnych źródeł – od budżetu państwa, przez budżet samorządowy aż po prywatnych sponsorów.

Bardzo istotną rzeczą jest, aby zainteresowani właściciele zwierzaków śledzili aktualne ogłoszenia lokalnych samorządów dotyczących programu, ponieważ szczegóły dotyczące dostępności i zasad finansowania obszarów wsparcia czy procesu aplikacyjnego często ulegają zmianie.

redakcja
Redakcja ŚH w pełnym składzie, a co!
http://swiathodowcy.info