Felietony

Nowy rok, zmiany, terminy…

Nowy rok to czas wejścia w życie uchwalonych wcześniej przepisów federacyjnych i klubowych. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych decyzji zeszłorocznych, które obowiązują od początku bieżącego roku.

Zmiana wieku klas wystawowych* w FIFe.

Od 1.01.2024 roku wymagany wiek w klasach 9-12 będzie następujący:

klasa 12 – od 4 do 8 miesięcy (było 4-7 miesięcy)

klasa 11 – od 8 do 12 miesięcy (było 7-10 miesięcy)

klasa 9 i 10 – powyżej 12 miesiąca (było powyżej 10 miesiąca)

*Koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed 01.01.2024, zachowują je. Muszą być od nowego roku zgłaszane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wiekową.

Nowe tytuły wystawowe FIFe:

KCH Kitten Champion

3x certyfikat CACC (min. 93 pkt),

uzyskane przez 3 różnych sędziów,

podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 12

JCH Junior Champion

3x certyfikat CACJ (min. 93 pkt),

uzyskane przez 3 różnych sędziów,

podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 11.

Ilość miotów

Przypominamy także, że zmianie uległ przepis 3.3. Regulaminu hodowlanego FIFe, zgodnie z którym kotka hodowlana może mieć co najwyżej dwa mioty w ciągu 12 miesięcy i nie więcej niż trzy mioty w ciągu 24 miesięcy, o ile lekarz weterynarii i/lub członek FIFe nie zaaprobują inaczej.

Inne

Nowy rok jest również dogodnym czasem na zmiany w klubowych tabelach opłat. Kluby informują o nich na swoich stronach internetowych czy na profilach w mediach społecznościowych (np. PZF). Zmieniły się też kody zniżkowe na dofinansowane badania w niektórych oferujących je dla członków Klubach (np. EKKR).

Z nowym rokiem wszedł w życie również przepis uchwały Walnego Zebrania Członków FPL z dnia 18.03.2023 r., uzupełniające uchwałę z dnia 26.06.2021 r. o stwierdzenie, że aby wynik badania PKD kotów Brytyjskich był uznany, materiał do badań musi być:

1)   pobrany przez lekarza weterynarii

2)   z podaniem nr MICRO CHIP

3)   przydomka hodowlanego 

4)   daty urodzenia kota

5)   numeru rodowodu ,

6)   a jego wynik autoryzowany przez  weterynarza  podpisem i pieczątką.

PIT-6

Warty przypomnienia jest także termin 20.01.2024 r. do którego należy złożyć deklarację podatkową PIT-6.

redakcja
Redakcja ŚH w pełnym składzie, a co!
http://swiathodowcy.info