Felinologia Wydarzenia

Czy FIFe opuści WCC?

Pod koniec maja, dokładnie 30-31. w Austrii, odbędzie się Walne Zgromadzenie FIFe, największej i najliczniejszej federacji felinologicznej w Polsce i na świecie.

Przyjrzeliśmy się zgłoszonym wnioskom z nieukrywanym zaskoczeniem i lekką dozą obawy, gdyż mogą nieść bardzo poważne reperkusje, w szczególności dla hodowców zrzeszonych w tej federacji, choć nie tylko!

Agenda spotkania jest dość obszerna i obejmuje aż 24 pozycje. W punkcie 21 znajdujemy sugestie zmian, zgłaszane przez Członków oraz Zarząd. Wśród 8 podpunktów znajdują się wnioski dotyczące:

  • zmian w Statucie (a), wymagające 3/4 większości,
  • Zasad Głównych (b), w tym dotyczące sędziów,
  • standardu i systemu EMS (c) w rasach: SPH, BLH/BSH, NEM, RAG, ACL/ACS, MCO, BEN, BUR, EUR, KBL/KBS, MAU, RUS, SPH, BOM,
  • hodowli i zasad rejestracji (d)
  • (e) zasad funkcjonowania Rady Ras (bez wniosków)
  • sędziów, związane z uczniami sędziowskimi i nieczynnymi sędziami (f)
  • wystaw, w tym ich organizacji oraz „otwartych drzwi” (g) oraz
  • (h) inne propozycje .

Najbardziej kontrowersyjny z naszego punktu widzenia jest znajdujący się na samym końcu (h), mimo, iż z punktu widzenia odróżniania weryfikacji hodowli bardzo kluczowy, wniosek Zarządu FIFe dotyczący rezygnacji z członkostwa w World Cat Congress (pierwszy tiret punktu 21h Agendy). W uzasadnieniu czytamy lakoniczne stwierdzenie, że przez lata przynależności członkowie FIFe nie mieli wielu benefitów…

Czy oznacza to, że członkostwo FIFe w WCC jest zagrożone?

redakcja
Redakcja ŚH w pełnym składzie, a co!
http://swiathodowcy.info